Publicaties Staatsblad

Gebruikersvoorwaarden

Alle gegevens en de daarbij behorende logo's, teksten en de layout van de site is in zijn geheel eigendom van PubliLogs.
Verdere distributie of herdistributie van alle informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PubliLogs.
Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging of overdracht, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op deze site staat moet vooraf schriftelijk door PubliLogs worden goedgekeurd.


Disclaimer
Door deze internetsite te benaderen, al dan niet als geregistreerde gebruiker, accepteert u deze Disclaimer.
De persoonlijke gegevens die u als geregistreerde gebruiker verstrekt in het kader van de site worden enkel gebruikt om de doelstellingen van deze site te realiseren, het verbeteren van de site, de diensten en producten.
Indien u zich registreert, gegevens verstrekt of aanmeldt voor nieuwsbrieven gebeurt dat geheel vrijwillig. U gaat akkoord met de voorwaarden van deze site. U accepteert daarmee dat u informatie van ons ontvangt.


Aansprakelijkheid
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan door het benaderen en het gebruik van deze internetsite en/of onze diensten.
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie dat u ingeeft en de juistheid ervan. Wanneer deze foutief zijn en er mocht een klacht komen, dan wordt u verantwoordelijk gesteld voor deze aanklacht en zal u alle daaruitvloeiende kosten dragen.


Wet op privacy
Wij gebruiken enkel publieke gegevens die verschijnen op staatsblad.be en/of zoekmotoren. Deze gegevens zijn vrij toegangkelijk en openbaar. Ook de persoonsgegevens die wij zichtbaar maken zijn enkel en alleen bekomen via publiek toegangkelijke bronnen.
Bijgevolg is de wet op de privacy niet van toepassing op onze diensten.


Opzegging van abonnementen
Alle abonnementen hebben een looptijd van 1 jaar. Deze zijn jaarlijks opzegbaar, mits 1 maand voor het einde van de overeenkomst.


Betalingsvoorwaarden.
Bij laattijdige betaling worden er van rechtswege verwijlintresten verschuldigd dewelke berekend zal worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand, en dit zonder bijkomende aanmaning, met een minimum van € 70.


Deze website is een handelsmerk van MD MANAGEMENT BVBA - Den Ham 6 - B 1731 Zellik - BE 0562.995.621

Op deze internetsite en deze Disclaimer is het Belgische Recht van toepassing, dit volgens Nederlandstalige procedures.

 

© Gebruikersvoorwaarden 2019